Tin tức - Kinh nghiệm

Phần mềm quản lý kho, quản lý xuất nhập - Kết nối cân điện tử với máy tính không dây

  1. Nhu cầu kết nối và quản lý dữ liệu cân tại kho nguyên liệu, kho thành phẩm
  2. Khó khăn khi kết nối dữ liệu từ cân xuất - nhập về máy tính để lưu trữ
  3. Giải pháp kết nối nhiều cân về máy tính
  4. Phần mềm quản lý xuất - nhập, quản lý kho hàng
  5. Các đặc điểm ưu việt của hệ thống quản lý kho hàng do PC3B thiết kế, cài đặt
  • Giám sát dữ liệu ở bất cứ đâu
  • Thao tác trên điện thoại cho mỗi nhân viên vận hành xuất - nhập tránh nhầm lẫn
  • Truy xuất dữ liệu, truy xuất báo cáo theo yêu cầu
  • Vận hành đơn giản, gọn nhẹ và chính xác.

Viết bình luận